Laurin selvitystehtävä

Laurin selvitystehtävä

Tässä tehtävänannon selitystä Laurille. Tarkastelemme siis seuraavaa kokonaisuutta

Kuva 1. Puolustusvoimia ohjaavat säädökset ja tapa jäsentää niiden sisältöä.

Tavoitteena on käydä säädöskokoelma läpi ja tarkastaa, että niiden sisältö on jaettu rakenneosiinsa oikein. Tämä tapahtuu vertaamalla alkiosta johdettua sisältöä Finlexin ajantasaiseen versioon samasta säädöksestä.

Toiseksi säädösperustasta etsitään termejä, joilla sisältöä voidaan jäsentää ja kuvata. Termit jaetaan yleisiin ja erillistermeihin, joista jälkimmäiset tarkentavat kontekstia ja voivat olla myös asioiden konkreettisia ilmentymiä tai sellaisten kokoelmia ja yleistyksiä.

Lisäksi tunnistetaan predikaatteja eli teonsanoja, joilla voidaan tuottaa väitelauseita aineistosta ja myöhemmin myös päätellä asioita yhdistelemällä väitteitä.

Tarkistustehtävät ja linkit

  1. Laki puolustusvoimista (551/2007)
  2. Asetus puolustusvoimista (1319/2007)
  3. Valtioneuvostolaki (175/2003)
  4. Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2007)
  5. TP asetus sotilaskäskyjen toimivalta ym (1089/2007)
  6. TP asetus sotilasarvoista ym (1490/2007)
  7. VN asetus PV altstot (539/2013)
  8. PLM asetus luvista ja tauluista ym (1253/2007)
  9. VN asetus PLM:stä (375/2003)