VN asetus aluetoimistot nyt

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien aluetoimistoista on säädöskokoelman asetus (539/2013).

Asetuksen sisältö nyt

1 §

Puolustusvoimien aluetoimistot ja niiden toimialueet ovat:

1) Uudenmaan aluetoimisto, jonka toimialue on Uudenmaan maakunta;

2) Lounais-Suomen aluetoimisto, jonka toimialue on Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnat;

3) Pirkanmaan aluetoimisto, jonka toimialue on Pirkanmaan maakunta;

4) Hämeen aluetoimisto, jonka toimialue on Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat;

5) Keski-Suomen aluetoimisto, jonka toimialue on Keski-Suomen maakunta;

6) Kaakkois-Suomen aluetoimisto, jonka toimialue on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat;

7) Etelä-Savon aluetoimisto, jonka toimialue on Etelä-Savon maakunta;

8) Pohjois-Savon aluetoimisto, jonka toimialue on Pohjois-Savon maakunta;

9) Pohjois-Karjalan aluetoimisto, jonka toimialue on Pohjois-Karjalan maakunta;

10) Pohjanmaan aluetoimisto, jonka toimialue on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat;

11) Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto, jonka toimialue on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat;

12) Lapin aluetoimisto, jonka toimialue on Lapin maakunta.

2 §

Aluetoimistossa voi olla yksiköitä eri tehtäväkokonaisuuksia varten. Yksiköistä määrätään aluetoimiston työjärjestyksessä. Kaksikielisessä aluetoimistossa on kuitenkin aina yksikkö ruotsinkielisiä tehtäviä ja palveluja varten.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin annettu valtioneuvoston asetus (961/2007).