Lain puolustusvoimista muutos 890/2018

Lain puolustusvoimista muutos 890/2018

Muutettava versio laista

Muuttaa lain versiota 12 tullen voimaan 1.1.2019. Tiedot Finlexistä alkuperäinen säädös (890/2018).

Tulee osaksi versiota 13.

Muutoskokonaisuuden kuvailu tekstinä (säädöskokoelmasta)

muutetaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 38 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 560/2016, sekä

lisätään lakiin uusi 36 a § seuraavasti:

Muutossäädöksen teksti 1.1.2019

[Ei muutu] 4 luku Puolustusvoimien henkilöstö

[Lisätään] 36 a § Viran haettavaksi julistaminen

[Lisätään] Puolustusvoimien virat voidaan täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

[Lisätään] Seuraavat virat julistetaan kuitenkin haettavaksi: apulaisprofessorin, apulaissotilasprofessorin, erikoislääkärin, kirjastonjohtajan, museonjohtajan, osastonjohtajan, osastopäällikön, professorin, puolustusvoimien asessorin, räjähdysainetarkastajan, sotilasprofessorin, toimistopäällikön ja tutkimusjohtajan virat.

[Ei muutu] 38 a § Professorin ja sotilasprofessorin tehtävät sekä professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin viran täyttäminen

[Päivitetään] Professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virka voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun virkaan voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai henkilö nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen. Kutsusta voidaan nimittää vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.