Lain puolustusvoimista muutos 883/2019

Lain puolustusvoimista muutos 883/2019

Muutettava versio laista

Muuttaa lain versiota 16 tullen voimaan 1.1.2020. Tiedot Finlexistä alkuperäinen säädös (883/2019).

Tulee osaksi versiota 17.

Muutoskokonaisuuden kuvailu tekstinä (säädöskokoelmasta)

muutetaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 44 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 509/2013, seuraavasti:

Muutossäädöksen teksti 1.1.2020

[Ei muutu] 4 luku Puolustusvoimien henkilöstö

[Ei muutu] 44 § Palvelukseen ilmoittautuminen

[Päivitetään] Virkamiehen varallaolovelvollisuudesta säädetään työaikalain (872/2019) 4 §:n 3 momentissa ja velvollisuudesta suostua lisä- tai ylityön tekemiseen mainitun lain 17 §:n 6 momentissa.