Lain puolustusvoimista muutos 840/2011

Lain puolustusvoimista muutos 840/2011

Muutettava versio laista

Muuttaa lain versiota 3 tullen voimaan 1.1.2014. Tiedot Finlexistä alkuperäinen säädös (840/2011).

Tulee osaksi versiota 4.

Muutoskokonaisuuden kuvailu tekstinä (säädöskokoelmasta)

muutetaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 19 §:n 2 momentti seuraavasti:

Muutossäädöksen teksti 1.1.2014

[Ei muutu] 2 luku Toimivalta

[Ei muutu] 19 § Henkilöllisyyden selvittäminen, henkilön poistaminen ja kiinniotto-oikeus

[Päivitetään] Yleisestä kiinniotto-oikeudesta säädetään pakkokeinolain (806/2011) 2 luvun 2 §:ssä. Kiinni otettu muu kuin rikoslain 45 luvun alainen henkilö on viipymättä luovutettava poliisille. Sama koskee rikoslain 45 luvun alaista henkilöä, joka on syyllistynyt muuhun kuin sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 2 §:ssä tarkoitettuun rikokseen. Jollei kiinni otettua voida luovuttaa poliisille viimeistään kuuden tunnin kuluttua kiinniottamisesta, hänet on päästettävä heti vapaaksi.