Lain puolustusvoimista muutos 744/2014

Lain puolustusvoimista muutos 744/2014

Muutettava versio laista

Muuttaa lain versiota 5 tullen voimaan 1.1.2015. Tiedot Finlexistä alkuperäinen säädös (744/2014).

Tulee osaksi versiota 6.

Muutoskokonaisuuden kuvailu tekstinä (säädöskokoelmasta)

Tällä lailla kumotaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 16 §:n 3 momentti.

Muutossäädöksen teksti 1.1.2015

[Ei muutu] 2 luku Toimivalta

[Ei muutu] 16 § Lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri

[Kumotaan] Rekisteriin saadaan lisäksi kirjata tieto siitä, onko henkilölle myönnetty kansainvälisistä tietoturvavelvoitteista annetun lain (588/2004) mukainen henkilöturvallisuustodistus sekä tieto siitä, onko henkilöstä tehty turvallisuusselvityksistä annetun lain (177/2002) mukainen turvallisuusselvitys, milloin se on tehty sekä minkä tasoisesta selvityksestä on kyse.