Lain puolustusvoimista muutos 678/2008

Lain puolustusvoimista muutos 678/2008

Muutosäädös päivittää jotain lakia tiettynä päivänä. Tässä on kyseessä muutos lakiin puolustusvoimista (muutettava alkuperäinen versio), joka astui voimaan 15.11.2008. Lähteenä on käytetty muutossäädös (678/2008).

Muutokset vietiin tietokantaan, johon syntyi oheinen teksti muutoksista. Kukin osanen tietää kannassa, mutta tunnisteita ei oteta tekstiin. Muutokse tyyppi on korostettuna hakasuluista.

Lopuksi päivitettävät, lisättävät ja kumottavat kohdat viedään muutoksina alkuperäiseen lakiin. Kaksi ensimmäistä synnyttää uuden rakenneosan ja viimeistä asettaa viimeisen voimassaolo päättyy arvon voimaantuloa edeltäväksi päiväksi. Tästä kokonaisuudesta syntyy uusi versio 2 laista.

Muutoskokonaisuuden kuvailu tekstinä (säädöskokoelmasta)

muutetaan puolustusvoimista 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (551/2007) 50 §:n 4 momentti seuraavasti:

Muutossäädöksen teksti 15.11.2008

[Ei muutu] 6 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

[Ei muutu] 50 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

[Päivitetään] Puolustusvoimien virassa 31 päivänä joulukuuta 2007 palvelleen eroamisikään sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.