Lain puolustusvoimista muutos 591/2019

Lain puolustusvoimista muutos 591/2019

Muutettava versio laista

Muuttaa lain versiota 14 tullen voimaan 1.6.2019. Tiedot Finlexistä alkuperäinen säädös (591/2019). Laki sotilastiedustelusta oli osa erittäin laajaa tiedustelulakien päivittämiskokonaisuutta.

Tulee osaksi versiota 15.

Muutoskokonaisuuden kuvailu tekstinä (säädöskokoelmasta)

lisätään puolustusvoimista annettuun lakiin (551/2007) uusi 8 a § seuraavasti:

Muutossäädöksen teksti 1.6.2019

[Ei muutu] 2 luku Toimivalta

[Lisätään] 8 a § Sotilastiedustelu

[Lisätään] Puolustusvoimien tiedustelutoiminnasta säädetään sotilastiedustelusta annetussa laissa (590/2019).