Lain puolustusvoimista muutos 577/2015

Lain puolustusvoimista muutos 577/2015

Muutettava versio laista

Muuttaa lain versiota 6 tullen voimaan 1.6.2015. Tiedot Finlexistä alkuperäinen säädös (577/2015).

Tulee osaksi versiota 7. Tämä on kokoansa merkittävämpi muutos, koska puolustusvoimien päätehtävää 3 päivitetään.

Muutoskokonaisuuden kuvailu tekstinä (säädöskokoelmasta)

muutetaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 2 §:n 1 momentin 3 kohta sekä 13 § ja sen edellä oleva väliotsikko seuraavasti:

Muutossäädöksen teksti 1.6.2015

[Ei muutu] 1 luku Yleiset säännökset

[Ei muutu] 2 § Puolustusvoimien tehtävät

[Ei muutu] Puolustusvoimien tehtävänä on:

[Päivitetään] 3) osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja sotilastehtäviin muussa kansainvälisessä kriisinhallinnassa.

[Ei muutu] 2 luku Toimivalta

[Päivitetään] Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja sotilastehtäviin muussa kansainvälisessä kriisinhallinnassa

[Päivitetään] 13 § Sotilaallinen kriisinhallinta ja sotilastehtävät muussa kansainvälisessä kriisinhallinnassa

[Päivitetään] Puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja sotilastehtäviin muussa kansainvälisessä kriisinhallinnassa säädetään sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006).