Lain puolustusvoimista muutos 573/2017

Lain puolustusvoimista muutos 573/2017

Muutettava versio laista

Muuttaa lain versiota 11 tullen voimaan 1.1.2018. Tiedot Finlexistä alkuperäinen säädös (573/2017).

Tulee osaksi versiota 12.

Muutoskokonaisuuden kuvailu tekstinä (säädöskokoelmasta)

muutetaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 47 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1617/2009, seuraavasti:

Muutossäädöksen teksti 1.1.2018

[Ei muutu] 4 luku Puolustusvoimien henkilöstö

[Ei muutu] 47 § Eroamisikä ja oikeus jatkaa palvelua eroamisiän jälkeen

[Ei muutu] Eroamisikä sotilasvirassa on:

[Päivitetään] 1) puolustusvoimain komentajan virassa syntymävuoden mukaan:

[Lisätään] a) vuonna 1954 tai sitä ennen syntyneellä 63 vuotta;

[Lisätään] b) vuonna 1955 syntyneellä 63 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] c) vuonna 1956 syntyneellä 63 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] d) vuonna 1957 syntyneellä 63 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] e) vuonna 1958 syntyneellä 64 vuotta;

[Lisätään] f) vuonna 1959 syntyneellä 64 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] g) vuonna 1960 syntyneellä 64 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] h) vuonna 1961 syntyneellä 64 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] i) vuosina 1962–1964 syntyneellä 65 vuotta;

[Päivitetään] 2) pääesikunnan päällikön, kenraalin, amiraalin, puolustusvoimien pääinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, everstin ja kommodorin, kenttäpiispan, sotilasyli-insinöörin, sotilasylilääkärin sekä sotilasprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virassa syntymävuoden mukaan:

[Lisätään] a) vuonna 1957 tai sitä ennen syntyneellä 60 vuotta;

[Lisätään] b) vuonna 1958 syntyneellä 60 vuotta ja 3 kuukautta.

[Lisätään] c) vuonna 1959 syntyneellä 60 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] d) vuonna 1960 syntyneellä 60 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] e) vuonna 1961 syntyneellä 61 vuotta;

[Lisätään] f) vuonna 1962 syntyneellä 61 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] g) vuonna 1963 syntyneellä 61 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] h) vuonna 1964 syntyneellä 61 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] i) vuosina 1965–1967 syntyneellä 62 vuotta;

[Lisätään] kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä kenraalinvirassa:

[Lisätään] a) vuonna 1962 tai sitä ennen syntyneellä 55 vuotta;

[Lisätään] b) vuonna 1963 syntyneellä 55 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] c) vuonna 1964 syntyneellä 55 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] d) vuonna 1965 syntyneellä 55 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] e) vuonna 1966 syntyneellä 56 vuotta;

[Lisätään] f) vuonna 1967 syntyneellä 56 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] g) vuonna 1968 syntyneellä 56 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] h) vuonna 1969 syntyneellä 56 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] i) vuosina 1970–1972 syntyneellä 57 vuotta;

[Lisätään] ja lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä everstin virassa:

[Lisätään] a) vuonna 1965 tai sitä ennen syntyneellä 52 vuotta;

[Lisätään] b) vuonna 1966 syntyneellä 52 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] c) vuonna 1967 syntyneellä 52 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] d) vuonna 1968 syntyneellä 52 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] e) vuonna 1969 syntyneellä 53 vuotta;

[Lisätään] f) vuonna 1970 syntyneellä 53 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] g) vuonna 1971 syntyneellä 53 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] h) vuonna 1972 syntyneellä 53 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] i) vuosina 1973–1975 syntyneellä 54 vuotta;

[Päivitetään] 3) upseerin, määräaikaisen nuoremman upseerin, määräaikaisen reserviupseerin, opistoupseerin, aliupseerin, määräaikaisen aliupseerin, erikoisupseerin, sotilaspapin sekä määräaikaisen erikoisupseerin virassa syntymävuoden mukaan:

[Lisätään] a) vuonna 1962 tai sitä ennen syntyneellä 55 vuotta;

[Lisätään] b) vuonna 1963 syntyneellä 55 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] c) vuonna 1964 syntyneellä 55 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] d) vuonna 1965 syntyneellä 55 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] e) vuonna 1966 syntyneellä 56 vuotta;

[Lisätään] f) vuonna 1967 syntyneellä 56 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] g) vuonna 1968 syntyneellä 56 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] h) vuonna 1969 syntyneellä 56 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] i) vuosina 1970–1972 syntyneellä 57 vuotta;

[Lisätään] kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä upseerin virassa:

[Lisätään] a) vuonna 1967 tai sitä ennen syntyneellä 50 vuotta;

[Lisätään] b) vuonna 1968 syntyneellä 50 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] c) vuonna 1969 syntyneellä 50 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] d) vuonna 1970 syntyneellä 50 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] e) vuonna 1971 syntyneellä 51 vuotta;

[Lisätään] f) vuonna 1972 syntyneellä 51 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] g) vuonna 1973 syntyneellä 51 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] h) vuonna 1974 syntyneellä 51 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] i) vuosina 1975–1977 syntyneellä 52 vuotta; ja

[Lisätään] lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä opistoupseerin virassa:

[Lisätään] a) vuonna 1972 tai sitä ennen syntyneellä 45 vuotta;

[Lisätään] b) vuonna 1973 syntyneellä 45 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] c) vuonna 1974 syntyneellä 45 vuotta ja 6 kuukautta;

[Lisätään] d) vuonna 1975 syntyneellä 45 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] e) vuonna 1976 syntyneellä 46 vuotta;

[Lisätään] f) vuonna 1977 syntyneellä 46 vuotta ja 3 kuukautta;

[Lisätään] g) vuonna 1978 syntyneellä 46 vuotta ja 6 kuukautta

[Lisätään] h) vuonna 1979 syntyneellä 46 vuotta ja 9 kuukautta;

[Lisätään] i) vuosina 1980–1982 syntyneellä 47 vuotta;

[Lisätään] 4)  sellaisella 31 päivänä joulukuuta 1996 puolustusvoimien palveluksessa olleella henkilöllä, joka on nimitetty tai nimitetään erikoisupseerin tai sotilaspapin virkaan, 60 vuotta;

[Lisätään] 5) sellaisella aliupseerin virassa palvelevalla miespuolisella virkamiehellä, jolla oli vuoden 1994 loppuun mennessä värvätyn virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:

[Lisätään] a) vähintään 16 vuotta, 50 vuotta;

[Lisätään] b) vähintään 13 vuotta, 51 vuotta;

[Lisätään] c) vähintään 10 vuotta, 52 vuotta;

[Lisätään] d) vähintään 7 vuotta, 53 vuotta;

[Lisätään] e) vähintään 3 vuotta, 54 vuotta;

[Lisätään] f) alle 3 vuotta, 55 vuotta;

[Lisätään] 6) sellaisella aliupseerin virassa palvelevalla naispuolisella virkamiehellä, joka oli palvellut värvättynä 31 päivänä joulukuuta 1994, 60 vuotta.

[Päivitetään] Eroamisikä puolustusvoimien siviilivirassa on:

[Lisätään] 1) sellaisella miespuolisella virkamiehellä, jonka virka on muutettu erikoisupseerin virasta siviiliviraksi ja jolla oli vuoden 1996 loppuun mennessä erikoisupseerin virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:

[Lisätään] a) vähintään 16 vuotta, 60 vuotta;

[Lisätään] b) vähintään 13 vuotta, 61 vuotta;

[Lisätään] c) vähintään 10 vuotta, 62 vuotta;

[Lisätään] d) vähintään 7 vuotta, 63 vuotta;

[Lisätään] e) vähintään 3 vuotta, 64 vuotta;

[Lisätään] f) alle 3 vuotta, 65 vuotta;

[Lisätään] 2) sellaisella miespuolisella virkamiehellä, jonka virka on muutettu värvätyn virasta siviiliviraksi ja jolla oli vuoden 1994 loppuun mennessä värvätyn virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:

[Lisätään] a) vähintään 16 vuotta, 50 vuotta;

[Lisätään] b) vähintään 13 vuotta, 51 vuotta 6 kuukautta;

[Lisätään] c) vähintään 10 vuotta, 53 vuotta;

[Lisätään] d) vähintään 7 vuotta, 54 vuotta 6 kuukautta;

[Lisätään] e) vähintään 3 vuotta, 56 vuotta;

[Lisätään] f) alle 3 vuotta, 57 vuotta 6 kuukautta;

[Lisätään] 3) sellaisella naispuolisella virkamiehellä, jonka virka on muutettu värvätyn virasta siviiliviraksi ja jolla oli vuoden 1994 loppuun mennessä värvätyn virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:

[Lisätään] a) vähintään 16 vuotta, 60 vuotta;

[Lisätään] b) vähintään 13 vuotta, 61 vuotta;

[Lisätään] c) vähintään 10 vuotta, 62 vuotta;

[Lisätään] d) vähintään 7 vuotta, 63 vuotta;

[Lisätään] e) vähintään 3 vuotta, 64 vuotta;

[Lisätään] f) alle 3 vuotta, 65 vuotta;

[Lisätään] 4) sellaisella virkamiehellä, joka on ollut puolustushallinnon palveluksessa 31 päivänä joulukuuta 1992 ja 31 päivänä joulukuuta 1994 sellaisessa virassa, jossa oli yleistä eroamisikää alempi eroamisikä, ja jolla virkamiehellä oli vuoden 1994 loppuun mennessä eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:

[Lisätään] a) vähintään 16 vuotta, 60 vuotta;

[Lisätään] b) vähintään 13 vuotta, 61 vuotta;

[Lisätään] c) vähintään 10 vuotta, 62 vuotta;

[Lisätään] d) vähintään 7 vuotta, 63 vuotta;

[Lisätään] e) vähintään 3 vuotta, 64 vuotta;

[Lisätään] f) alle 3 vuotta, 65 vuotta.

[Lisätään] Edellä 1 momentin 4–6 kohdassa ja 2 momentissa säädettyjä eroamisikiä nostetaan vuosittain vuoden 2018 alusta lukien siten, että jos eroamisikä täyttyy:

[Lisätään] 1) vuonna 2018, eroamisikä nousee 1 momentin 4–6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä kolmella kuukaudella;

[Lisätään] 2) vuonna 2019, eroamisikä nousee 1 momentin 4–6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä kuudella kuukaudella;

[Lisätään] 3) vuonna 2020, eroamisikä nousee 1 momentin 4–6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä yhdeksällä kuukaudella;

[Lisätään] 4) vuonna 2021, eroamisikä nousee 1 momentin 4–6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä yhdellä vuodella;

[Lisätään] 5) vuonna 2022, eroamisikä nousee 1 momentin 4–6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä yhdellä vuodella ja kolmella kuukaudella;

[Lisätään] 6) vuonna 2023, eroamisikä nousee 1 momentin 4–6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä yhdellä vuodella ja kuudella kuukaudella;

[Lisätään] 7) vuonna 2024, eroamisikä nousee 1 momentin 4–6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä yhdellä vuodella ja yhdeksällä kuukaudella;

[Lisätään] 8) vuonna 2025 tai sen jälkeen, eroamisikä nousee 1 momentin 4–6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä kahdella vuodella.

[Päivitetään] Pääesikunta voi painavasta syystä ja virkamiehen suostumuksella päättää, että puolustusvoimien siviilivirassa palveleva virkamies voi jatkaa palveluaan samassa virassa eroamisiän jälkeen määräajan, kuitenkin enintään sen kuukauden päättymiseen saakka, jonka aikana vuonna 1957 ja sitä ennen syntynyt virkamies täyttää 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntynyt virkamies täyttää 69 vuotta ja sen jälkeen syntynyt virkamies täyttää 70 vuotta, sotilasprofessorin sotilasvirassa oleva virkamies enintään siihen saakka, kun hän täyttää 65 vuotta ja 1 momentin 5 kohdan mukainen aliupseeri sen kuukauden päättymiseen saakka, jonka aikana hän saavuttaa 55 vuoden eroamisiän.

[Päivitetään] Päätös virkamiehen oikeuttamisesta jatkamaan virassa on tehtävä ennen kuin virkamies on saavuttanut eroamisiän. Virkasuhde päättyy ilman irtisanomista, kun 4 momentissa tarkoitettu määräaika on kulunut loppuun.