Lain puolustusvoimista muutos 1684/2009

Lain puolustusvoimista muutos 1684/2009

Muutettava versio laista

Muuttaa lain versiota 2 tullen voimaan 1.1.2010. Tiedot Finlexistä alkuperäinen säädös (1684/2009).

Tulee osaksi versiota 3.

Muutoskokonaisuuden kuvailu tekstinä (säädöskokoelmasta)

muutetaan puolustusvoimista 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (551/2007) 11 § seuraavasti:

Muutosäädöksen teksti 1.1.2010

[Ei muutu] 2 luku Toimivalta

[Ei muutu] 11 § Virka-apu yhteiskunnan turvaamiseksi

[Päivitetään] Puolustusvoimat voi antaa virka-apua yhteiskunnan turvaamiseksi siten kuin öljyvahinkojen torjuntalaissa (1673/2009) tai muussa laissa säädetään.